Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu shop.pneuhanzelka.cz je společnost  Pneuservis Hanzelka s.r.o., se sídlem Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26824574, DIČ: CZ26824574, zapsaná 14. 1. 2004 Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. 26783.

Objednávky

 1. Veškeré objednávky odeslané z shop.pneuhanzelka.cz došlé na naši e-mailovou adresu či přijaté telefonicky jsou považovány za závazné. Objednávky jsou vždy potvrzovány formou e-mailové zprávy zaslané na e-mail objednatele.
 2. Odesláním své objednávky potvrzuje zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro e-shop PneuHanzelka - shop.pneuhanzelka.cz.
 3. Zákazník má možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od jejího uzavření bez udání důvodu a jakékoli sankce v souladu s ust. § 53 odst. 4 písm. g) zákona č. 64/1986 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Dodací lhůta

 1. Objednané zboží bude expedováno 1 až 3 pracovních dní po obdržení objednávky.
 2. Pokud objednané zboží není aktuálně skladem a doba expedice by byla delší než doba uvedená v předchozím bodě, informujeme zákazníka o skutečné době expedice telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. Zákazníka informujeme také v případě, že již objednané zboží nebude možné dodat např. z důvodu jeho vyprodání.

Záruční podmínky, reklamace zboží

 1. E-shop PneuHanzelka poskytuje na veškeré zboží, s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze nebo jehož životnost nemůže být naplněna, záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů:
  • 24 měsíců při prodeji pro soukromou spotřebu (§ 620 občanského zákoníku)
  • 12 měsíců pokud je kupující podnikající subjekt a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku)
 2. Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, a stejně tak zboží, u kterého se vyskytne vada po jeho převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Obč. zákoníku), je možné reklamovat.
 3. Reklamaci je vždy nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.
 4. Reklamaci je možné uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu nebo jiných skutečností stanovených zákonem.
 5. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží a také podmínky stanovené v záručním listě nebo v návodu k použití. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným zacházením s produkty, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady vzniklé z těchto důvodů se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 6. Z výměny či vrácení zboží je vyloučeno zboží prodávané v rámci doprodeje a zboží zlevněné. V takovém případě se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno. Na zboží doprodávané či zlevněné lze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech bez udání důvodu a jakékoli sankce.
 7. Reklamované zboží musí být zbaveno veškerých nečistot a musí být v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě nebude zboží k reklamaci přijato.
 8. Reklamaci zboží lze uplatnit v kamenné prodejně Pneuservis Hanzelka s.r.o., Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín osobně nebo doručením zboží na tuto adresu po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 556 704 331 nebo 556 720 709. Nákup zboží přitom musí kupující prokázat prodejním dokladem nebo záručním listem. K reklamaci doporučujeme přiložit kopii faktury či dodacího listu zboží, jehož vady jsou reklamovány. Vada, která je reklamována a způsob jejího projevování, musí být kupujícím jednoznačně definovány nebo popsány do reklamačního protokolu.
 9. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li sjednána lhůta delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je povinen vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace, popřípadě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána k vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující reklamovanou věc ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo reklamovanou věc prodat na účet kupujícího. Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

Způsoby platby a cena dopravy

 1. Platba dobírkou: Při platbě dobírkou je poštovné a balné účtováno ve výši 120 Kč včetně DPH. Dodání zboží zajišťuje přepravní společnost PPL.
 2. Platba hotově: Úhradu hotově je možné provést při osobním odběru. V tomto případě není účtováno žádné poštovné a balné.
 3. Úhrada zboží bankovním převodem: Při platbě bankovním převodem je účtováno poštovné a balné ve výši 100 Kč včetně DPH. Dodání zboží zajišťuje přepravní společnost PPL.

Způsob dopravy

 1. Přepravní společnost PPL: Zboží vám bude doručeno společností PPL do 24 hodin ode dne odeslání. V případě, že nebudete na uvedené adrese k zastižení, společnost PPL vás bude telefonicky kontaktovat a domluví náhradní místo nebo čas předání zboží.
 2. Osobní odběr: Osobní odběr objednaného zboží je možné uskutečnit na adrese Pneuservis Hanzelka s.r.o., Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín. O možném termínu vyzvednutí zboží vás budeme informovat telefonicky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve vaší objednávce.

Nekompletní dodání - nejsou-li některé položky z objednávky dočasně skladem

 1. Nastane-li situace, že některé z položek vaší objednávky nejsou momentálně skladem, budeme vás o této skutečnosti informovat a nebude-li osobní domluva jiná, zašleme vám poté v první zásilce pouze ty položky, které jsou aktuálně skladem.
 2. Nebyla-li vaše objednávka z tohoto důvodu kompletní, zbytek objednaného zboží vám doručíme později a druhé poštovné a balné pak hradí naše společnost.

Ceny a slevy

 1. U veškerých položek v e-shopu jsou uvedeny jak ceny bez DPH, tak zároveň s DPH a jsou jasně odlišeny.
 2. Možnost poskytnutí slevy vám může být přiznána po individuální domluvě.Slevy není možno s čítat dalšímí věrnostními programy.U Lyoness zákazníku bude sleva poskytnuta dle platných podmínek Lyoness .

Ochrana osobních údajů

 1. Od zákazníka vyžadujeme pouze nezbytně nutné osobní údaje potřebné k vyřízení samotné objednávky. Nevyžadujeme rodná čísla a jiné identifikační údaje. V objednávce stačí uvést pouze vaše jméno, adresu doručení a telefonní číslo nebo e-mail nutný ke vzájemné komunikaci pro případ nutných konzultací vzniklých nejasností.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou maximálně chráněny proti zneužití, jsou využívány výhradně pro komunikaci se zákazníkem a nejsou poskytovány žádné třetí straně!

Nejčastější otázky vás zákazníků

Budete-li mít při nakupování nějaký problém, se kterým si nebudete sami vědět rady, naleznete na něj odpověď buď v těchto Obchodních podmínkách, nebo vám rádi pomůžeme na telefonním čísle tel: 556 704 331 nebo 556 720 709 (fax: 556 720 699) nebo na některé z následujících e-mailových adres:


Přejeme Vám příjemné nakupování s Shop.PneuHanzelka.cz!